Έρευνα
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • Βιομηχανικά κτίρια χάλυβα

  • Εμπορικά κτήρια χάλυβα

  Νέα Τι τα οφέλη της δομής μεμβρανών χτίζουν;

  FAMOUS Steel Engineering Company

  ΔΙΑΣΗΜΗ Co. εφαρμοσμένης μηχανικής χάλυβα Hangzhou, ΕΠΕ (FASECbuildings) εστίαση στην οικοδόμηση Design& των διάφορων κτηρίων, την οικοδόμηση δομικού χάλυβα και την χάλυβας-σχετική με τον παροχή προϊόντων. Κάτω από την υποστήριξη της δομικής γιγαντιαίας βιομηχανικής ομάδας HF (που καλείται τώρα ως KNSN), FASECbuildings έλαβε πολλά ξένα προγράμματα από την εφαρμοσμένη μηχανική προγράμματος, την επεξεργασία, την κατασκευή, τη λογιστική και καθοδήγηση κ.λπ. εγκατάστασης και γίνεται επαγγελματικότερο σε ξένη λειτουργία προγράμματος, ειδικά στις τυποποιημένες πτυχές εφαρμοσμένης μηχανικής ΗΠΑ-ΕΕ κ...
  Λαϊκή κατηγορία Όλα